ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε λογικό κόστος τις υπηρεσίες μας ώστε να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας.

Ανάλογα με τη ανατεθείσα εργασία, προσφέρουμε τις εξής επιλογές: χρέωση ανά ώρα,
πάγια χρέωση ανά υπόθεση και σταθερή μηνιαία αμοιβή.

Όλες οι κατηγορίες χρέωσης συμφωνούνται εκ των προτέρων και βεβαιώνονται μέσω
ενός ιδιωτικού συμφωνητικού υπογεγραμμένου απ' τον δικηγόρο που χειρίζεται την
υπόθεση και τον πελάτη.

Σε όλες τις αμοιβές που αφορούν νομικές υπηρεσίες και παρέχονται στην Ελλάδα
προστίθεται ο υποχρεωτικός φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος ανέρχεται στο 23%.
Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει τις εξής πρόσθετες υπηρεσίες:

 • Μετάφραση εγγράφων από την αγγλική στην ελληνική και από την ελληνική στην
  αγγλική γλώσσα.
 • Παραλαβή εγγράφων από τις Ελληνικές, Αμερικανικές και Καναδικές Αρχές.
 • Διαδικασίες για την επικύρωση αμερικανικών και ελληνικών εγγράφων με τη
  σφραγίδα της σύμβασης της Χάγης (Apostille)
 • Διαδικασίες για την επικύρωση επισήμων εγγράφων, τα οποία δεν υπόκεινται στη
  σύμβαση της Χάγης (Apostille)  από τις Ελληνικές Αρχές
 • Παράδοση εγγράφων σε Πρεσβείες, Προξενεία και Ελληνικές Αρχές, που
  βρίσκονται στην Ελλάδα.