Χειριζόμαστε τις υποθέσεις των πελατών μας με επαγγελματισμό, ακεραιότητα ηθική και
προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε λογικό κόστος. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτικό οι
πελάτες μας να κατανοήσουν πλήρως και να συμφωνήσουν με τις νομικές υπηρεσίες
που θα τους παρασχεθούν, καθώς επίσης και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα τους
παρασχεθούν από την εταιρεία μας.

Ως εκ τούτου, προτού συμφωνήσουμε να εκπροσωπήσουμε έναν πελάτη, θα
εκτιμήσουμε εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, δεοντολογικοί λόγοι  ή άλλες
παράμετροι που θα εμπόδιζαν την εταιρεία μας να αναλάβει την υπόθεση. Όταν έχουμε
μελετήσει πλήρως την υποψήφια υπόθεση, αποστέλλουμε στον πελάτη ένα
συμφωνητικό, που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το αντικείμενο και το
εύρος των νομικών υπηρεσιών που θα του παρασχεθούν, καθώς επίσης και για τις
διαδικασίες χρέωσης που θα ακολουθηθούν, εκτός εάν η φύση της υποθέσεως δεν
επιτρέπει τη διαδικασία αυτή.
Πολιτική της εταιρείας
Το Δικηγορικό Γραφείο της Αρσινόης Δ. Λαϊνιώτη προσφέρει τις
πληροφορίες/περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ως δημόσια πηγή
γενικών πληροφοριών, με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση, χωρίς εγγύηση για την
ακρίβεια και ενημέρωση αυτών. Ο παρών ιστότοπος δεν έχει ως στόχο τη διαφήμιση,
την άγρα πελατών ή την παροχή νομικών συμβουλών. Δια τούτο ο αναγνώστης δεν
πρέπει να θεωρήσει το παρόν ως πρόσκληση για τη δημιουργία σχέσεως δικηγόρου –
πελάτη ή να στηρίζεται σε πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Ο αναγνώστης θα
πρέπει πάντοτε να αναζητάει εξειδικευμένες συμβουλές για την υπόθεσή του από τον
κατάλληλο δια τούτο δικηγόρο.

Σύνδεσμοι από αυτόν τον ιστότοπο σε οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο
παρέχονται προς διευκόλυνση και μόνο και δεν υπονοούν κάποια σύνδεση ή
σύμπραξη εκ μέρους του Δικηγορικό Γραφείο Αρσινόης Δ. Λαϊνιώτη.

Ο παρών ιστότοπος και το περιεχόμενό του δημιουργήθηκαν από την Αρσινόη Δ.
Λαϊνιώτη και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής. Με επιφύλαξη παντός
δικαιώματος. Παρέχεται άδεια για ανάγνωση, αποθήκευση, εκτύπωση, αναπαραγωγή
και διανομή του περιεχόμενου στον παρόντα ιστότοπο υλικού με την προϋπόθεση ότι
α) αναγνωρίζετε τον ιστότοπο του Δικηγορικού Γραφείου της Αρσινόης Δ. Λαϊνιώτη ως
πηγή του υλικού και β) οποιοδήποτε περιεχόμενο δεν θα τροποποιηθεί ή μεταβληθεί.

Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή ή διανομή υλικού από τον παρόντα ιστότοπο για
εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της Αρσινόης Δ. Λαϊνιώτη. Για να λάβετε
άδεια για αναπαραγωγή και διανομή υλικού από τον παρόντα ιστότοπο για εμπορικούς
σκοπούς επικοινωνήστε με το info@lainioti-lawoffices.com.
Οι όροι χρήσης για τον ιστότοπο αυτό διέπονται από τους νόμους και τα δικαστήρια
των Αθηνών, στην Ελλάδα.
Δήλωση απόσεισης  ευθύνης του ιστότοπου