Χρυσούλα Πάζα, Δικηγόρος
Έλαβε το πτυχίο των νομικών επιστημών καθώς επίσης και μεταπτυχιακό της δίπλωμα από
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών τα έτη 2006 και 2008 αντίστοιχα. Οι
μεταπτυχιακές της σπουδές είχαν ως κύριο αντικείμενο το Τραπεζικό και Συγκριτικό Δίκαιο,
καθώς επίσης και το Δίκαιο των Συμβάσεων.

Συστηματικά συμμετέχει σε σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με ζητήματα Αστικού, Τραπεζικού
και Συγκριτικού Δικαίου. Ειδικεύεται στους τομείς των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών
και Τραπεζικών συναλλαγών και Κτηματομεσιτικών.

Εκπαίδευση:

* Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007-2008.
* Πτυχίο νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006.
* Απολυτήριο Λυκείου, Λύκειο Ιτέας, Φωκίδος, 2002
Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών
Εμπορικό Δίκαιο
Δίκαιο των Εργατικών Διαφορών/ Εργατικό Δίκαιο
Συμβάσεις Δικαιόχρησης, Διανομή και Συμφωνίες Εμπορικής
Αντιπροσωπείας
Πτωχευτικό Δίκαιο
Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικών/Ποινικών Δικαστηρίων
Τομείς
εξειδίκευσης:  
Γλώσσες:  
αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά