Χριστίνα - Αλεξάνδρα Συκιώτη, Δικηγόρος  
Η δικηγόρος Χριστίνα – Αλεξάνδρα Συκιώτη ξεκίνησε να συνεργάζεται με το Δικηγορικό
Γραφείο της Αρσινόης Δ. Λαϊνιώτη το έτος 2013.

Έλαβε  το πτυχίο των νομικών επιστημών από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το 2004  
και το μεταπτυχιακό της δίπλωμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των
Αθηνών το 2006. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές είχαν ως κύριο αντικείμενο το Ευρωπαϊκό
Κοινοτικό Δίκαιο και το Δημόσιο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Εξειδικεύεται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοτικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού στον τομέα της Διανομής Αυτοκινήτων.

Το 2004 έλαβε Δίπλωμα γαλλικής νομικής ορολογίας από το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Παρισίου (Chambre de Commerce et d’ Industrie de Paris)

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006 και έχει επικεντρώσει το
ενδιαφέρον της στους τομείς του Ποινικού και Οικογενειακού Δικαίου, με ειδίκευση στο
Οικογενειακό Δίκαιο.

Εκπαίδευση:

* Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κοινοτικού Ευρωπαϊκού Δικαίου και Ιδιωτικού και Δημοσίου
Διεθνούς Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006.
* Πτυχίο νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2004.
* Δίπλωμα γαλλικής νομικής ορολογίας από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Παρισίου (Chambre de Commerce et d’ Industrie de Paris)
* Απολυτήριο Λυκείου, 1ο Λύκειο Γλυφάδας, 1999
Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγια, Διατροφές, Επιμέλεια τέκνου)
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Δίκαιο Ανταγωνισμού και Διανομής
Διεθνές Δίκαιο (Ιδιωτικό και Δημόσιο)
Αυτοκίνητα (Τροχαία ατυχήματα, Αποζημιώσεις από σωματικές
βλάβες)
Εκπροσώπηση ενώπιον Αστικών/Ποινικών Δικαστηρίων
Τομείς Εξειδίκευσης:  
Γλώσσες:  
αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά