ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Δίκαιο αλλοδαπών/ Δίκαιο Ιθαγένειας
  • Κληρονομικό Δίκαιο (διαθήκες κι καταπιστεύματα)
  • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και Εκτιμήσεις
  • Κτηματομεσιτικές Συναλλαγές
  • Φορολογικό Δίκαιο
Από το 1997, η Αρσινόη Δ. Λαϊνιώτη, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε
ξεχωριστής υποθέσεως, εκπροσωπεί ιδιώτες και οικογένειες. Οι συνεργαζόμενοι
δικηγόροι της Εταιρείας μας χειρίζονται τις υποθέσεις των πελατών μας με
επαγγελματισμό αλλά και ανθρώπινο ενδιαφέρον, παρέχοντάς τους κάθε απαραίτητο
εφόδιο για την επιτυχή έκβαση των νομικών τους υποθέσεων.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε ιδιώτες και οικογένειες σχετικά με
ευρύ φάσμα υποθέσεων ιδιωτικού δικαίου όπως: